SERVEIS A PARTICULARS

Us assessorem i presentem la declaració de la renda i del patrimoni i atenem qualsevol requeriment o incidència relacionat amb aquests impostos. També us podem ajudar en la gestió d’altres tràmits o situacions diverses: presentació de l’Impost per a no residents (IRNR); planificació fiscal personal i familiar; tramitació d’herències i donacions; atenció de qualsevol notificació rebuda de les administracions; sol•licitud de certificats; gestió dels rebuts de l’IBI i la brossa o la sol•licitud de notes del Registre de la Propietat, entre d’altres.

EMPRENEDORS

Us assessorem i acompanyem al llarg de tot el procés de creació de la vostra empresa/activitat, orientant-vos en cada moment de les passes que cal seguir i sobre quina opció triar a nivell fiscal, mercantil i laboral.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

D’aplicació a entitats i professionals, posem al vostre abast un servei integral de tot el relatiu a la gestió de l’activitat mateixa i al compliance, sigui quina sigui la forma jurídica que adopteu: professionals autònoms, associacions, AMPAs, societats mercantils (SL, SA), societats civils (SCP), cooperatives (SCCL) o comunitats de béns (CB).

En l’àmbit fiscal, preparem les declaracions per a l’AEAT de l’IVA, retencions IRPF, Impost sobre Societats, declaracions informatives, declaracions censals i operacions intracomunitàries. Per a la Generalitat, de la taxa turística i per a l’Ajuntament, de l’IBI, les brosses, la plusvàlua i l’IAE, entre d’altres.

Lligat estretament amb la fiscalitat, us procurem el conjunt de serveis relacionats amb l’àmbit comptable i mercantil: la confecció de la comptabilitat segons el PGC o els llibres segons la normativa corresponent, la legalització de llibres i el dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil o en d’altres registres, l’anàlisi d’estats financers, la confecció d’estats comptables intermedis i, en general, l’assessorament per a la correcta aplicació i registre dels moviments econòmics de la vostra activitat.

CERTIFICATS

També tramitem l’obtenció de certificats electrònics o digitals de societats, altres entitats i particulars i la gestió de les notificacions electròniques que rebeu de les administracions, així com la sol•licitud de certificats tributaris o mercantils.