AUTÒNOMS I PIMES

Si sou emprenedors i voleu iniciar una activitat laboral, heu de tenir clars els passos per engegar-la.

Alta d’activitat a hisenda 036/037 que determina les obligacions fiscals.

https://www.agenciatributaria.es

Alta a la Seguretat Social. Us ajudem a determinar la vostra quota en funció de les bonificacions vigents.

http://www.seg-social.es

Si decidiu contractar personal haureu de:
– fer una obertura de Codi de compte de cotització que facilita la Seguretat Social.
– obrir un centre de treball.
– confeccionar el contracte de treball, fer el càlcul del salari tenint en compte els convenis col•lectius d’aplicació a l’activitat realitzada i el marc legal de la jurisdicció social corresponent.

De tota la gestió administrativa que implica tenir personal, acomiadaments, jubilacions, conciliacions administratives, atenció als requeriments d’inspecció de treball… ens n’encarreguem nosaltres. Us assessorem, gestionem, acompanyem i ajudem en tot el que necessiteu, recolzats per un equip d’advocats laboralistes.

TREBALLADORS DE LA LLAR

Si necessiteu contractar a un empleat a la llar familiar també us podem ajudar a complir amb la normativa RD 29/2012, de 28 de Desembre ( BOE 31 de Desembre de 2012).

Si ja teniu un treballador de la llar però la seva situació és irregular per incompliment de la tramitació de l’alta a la Seguretat Social i/o l’ingrés de cotitzacions corresponents, aquest fet pot comportar sancions al cap de família i l’obligació de l’ingrés de les quotes endarrerides, nosaltres us ajudem a fer els tràmits corresponents.

PARTICULARS

El ventall de serveis que oferim als particulars és molt ampli.
Tramitem certificats de tot tipus, d’antecedents penals, de delictes sexuals per treballar amb menors, i tots els que es puguin necessitar.
Revisem liquidacions per extincions contractuals i acomiadaments, així com l’estudi de si les nòmines estan ajustades al conveni d’aplicació a l’activitat de l’empresa.
Calculem jubilacions oferint i aconsellant l’opció més avantatjosa.
Tramitem les prestacions i pensions de viudetat, incapacitats temporals i permanents.
I a més a més els nostres assessors especialistes donen un servei d’atenció a qualsevol dubte en matèria laboral que es pugui plantejar en cada moment.